Úsek základního lyžování SLČR

Odborný sportovní úsek základního lyžování se věnuje výuce lyžování v rámci Svazu lyžařů České republiky.

Členové našeho klubu se více než 20 let aktivně podílejí na rozvoji tohoto úseku prostřednictvím svých aktivit v rámci vedení úseku, jako vedoucí Lektorského sboru, předsedové odborných komisí, atd.