Interski

INTERSKI ČR je zastřešující organizace lyžařských pedagogů v České republice. Členové Ski Clubu Masters se zúčastnili všech kongresů Interski International od roku 1995. Členem našeho klubu je také první polistopadový prezident Interski ČR, pan Vladimír Mastný, který obnovil čnost této organizace po roce 1989. 

Struktura Interski ČR kopíruje strukturu Mezinárodní organizace Interski, která se skládá se z „generálního shromáždění zemí“ (v ČR plénum členů) a ze svazů 

  • International ski instructors asociation – ISIA
  • International federation of snowsport-instructors – IVSI      
  • International asociation snowsports at schools and universities – IVSS 

V struktuře IS ČR nahrazují tyto svazy komise pro oblasti „Komeční výuky“, „Spolkové výuky“, „Školní výuky“.

Členové našeho klubu jsou členy Výkonněho výboru Interski ČR a aktivně pracují ve výše uvedených komisích. Na mezinárodní úrovni naši členové vedli české delegace na mezinárodních kongresech Interski a zastupovali české lyžařské pedagogy v IVSI.